Styrelse

WESTMANNASTIFTELSENS STYRELSE

Sedan 1 juli 2019 har vi fått en delvis ny styrelse för Westmannastiftelsen.

Vår styrelse består av 5 ledamöter och 5 ersättare och är valda genom VKL.

LEDAMÖTER                                                                   

Ordföranden Tommy Berg  M  tommy.berg@provida.se

Vice ordf Lars Andersson  C  lars.andersson1640@gmail.com

Jesper Brandberg  L  jesper.brandberg@vasteras.se                    

Stefan Oszák Bengtsson, M

Solveig Nilsson, S 

ERSÄTTARE

Andreas Porswald, MP  andreas.porsvald@gmail.com

Anna Grön, S

Mats Westerlund, KD

Maria Vallgren Eriksson, L 

Roger Larsson, SD