Felanmälan

Denna sida är till för Westmannastiftelsens hyregäster och arrendatorer. Här kan hyresgäst/arrendator vid fel eller annat skicka ett meddelande till stiftelsen.

Fyll i formuläret med kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende noggrant samt hur bråttom det är att åtgärd genomförs. När anmälan inkommit till stiftelsen kommer ett svar om att det är mottaget skickas till den e-postadress som angetts. Därefter kommer ärendet registreras och åtgärdas utefter behov och karaktär. Ytterligare kontakt tas efter åtgärd eller vid behov.

Tack för din anmälan!

Ditt namn

Din e-post

Avser torp/byggnad

Kontaktpers och telefonnr

Ev ytterligare kontaktuppgift

Konsekvens av fel

Önskar åtgärd genomförd

Beskriv ditt ärende