Välkommen till vackra Ängsö!

Ängsö Naturreservat i Västmanland, strax sydöst om Västerås, och ägs och förvaltas av Westmannastiftelsen.Reservatet består av 7000 hektar till ytan där ca 4000 hektar består av vatten.

På Ängsö med omnejd finns Ängsö Slott, ett antal gårdar, ett 50-tal gamla torp och betesmarker. En fantasisk natur som bjuder på vandringsleder, skog och öppna landskap. Ekbackar med unik fauna och flora.

Arkipelagen i Ängsö Naturreservat består av flera större öar, kobbar och skär.

Det finns vandringsleder av olika slag och karaktär som erbjuder naturupplevelser för de flesta.

Välkommen!

—————————————————————————

 

 

 

 

 

 

ANBUD BETESMARK LILLA HALLINGEN ÄNGSÖ

ANBUD BETE

2024-01-22

Nu finns det ett ledigt betesarrende på ön LIlla Hallingen. För mer information titta under fliken Aktuellt på Ängsö.