Om Westmannastiftelsen

En av Västmanlands största ekar. Kan ses på Västerudden, Långholmen.

Westmannastiftelsen är en naturstiftelse vars stiftare är Västmanlands kommuner och landsting samt Heby kommun och grundades 1967. Stiftelsens lever efter stadgar från 2012 och ändamålet är att vårda och bevara friluftsliv samt att verka för bevarandet och skyddandet av den västmanländska naturen och landskapsbilden.

Ängsö är idag det område som stiftelsen äger och även förvaltar. Detta har stiftelsen gjort sedan 1971, då Ängsö köptes av familjen Piper. Därutöver äger stiftelsen två fastigheter på fastlandet (Björksta-Vedby 1:1 och Kungsåra-Kvistberga 1:2), strax norr om Ängsö. Delar av dessa fastigheter hyrs ut som golfbana.

Ängsö, som är ett naturreservat, är ett populärt område för naturupplevelser och rekreation. Det finns ett antal fina badplatser, många sevärdheter samt fina vandringsleder. Det går även att nå Ängsö med öar med båt. Det finns flera bryggor eller frihamnar att lägga till vid.

På Ängsö finns ett antal fastigheter i stiftelsens ägo, bl a Ängsö Slott, ett 50-tal torp, jordbruksfastigheter, bostäder mm. Stiftelsen äger större delen av Ängsö med några undantag som Kurön, Prästgården mm.

Westmannastiftelsen styrs av en styrelse med 5 ledamöter och 5 ersättare som är tillsatta av VKL (Västmanlands Kommuner och Landsting) och Landstinget Västmanland.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för ett bestämt ändamål. En förvaltare eller en styrelse måste ha åtagit sig att ha hand om förvaltningen av förmögenheten. Stiftelsen bildas genom ett förordnande som kan vara ett testamente, ett gåvobrev eller annan handling.

I Sverige finns i dag ca 15 000 stiftelser som ska vara registrerade. Deras gemensamma förmögenhet är ca 300 miljarder kronor!