Ängsö Slott

Ängsö Slott

Ängsö slott och gods ägdes i form av fideikomiss inom släkten Piper  från 1710 och fram till 1971. Den sista fideikommissarien Eric Piper avled 1968. Slottet såldes 1971 till Västerås stad och stiftelsen bildades. Idag arrenderar och bor Carl Piper och Kajsa Westermark på Ängsö Slott med flyglar. Själva slottsbyggnaden utnyttjas endast som museum och café och har inte varit bebodd sedan 1959. 1965 blev slottet byggnadsminne. Det visas sommartid för allmänheten och ägs sedan 1971 av Westmannastiftelsen.