Westmannastiftelsen har 6 jordbruksarrenden på fastland och öar. De största jordbruken finns runt Kärn och Högholm på Ängsö. Det bedrivs även jordbruk på Långholmen.